Ars-Femina-logo
Rejestracja telefoniczna
phone(22) 765 62 67
Ars-Femina-logo

Badania USG ciąży

Badanie USG 20 tydzień czyli badanie połówkowe, tzw. „anomaly scan” wykonuje się celem oceny dokładnej anatomii płodu. Badanie pozwala na ocenę rozwoju płodu, obecność prawidłowej objętości płynu owodniowego jak również usytuowanie łożyska i przyczep pępowiny.

Anatomia głowy i twarzoczaszki uwzględnia:

 • obecność kości czaszki
 • sploty naczyniówkowe – wykluczenie wodogłowia
 • sierp mózgu
 • wzgórza
 • pień mózgu
 • ciało modzelowate
 • móżdżek
 • zbiornik wielki
 • fałd karku
 • kość nosowa
 • rozszczep wargi i podniebienia
 • gałki oczne
 • profil twarzoczaszki

Anatomia jamy brzusznej i klatki piersiowej uwzględnia:

 • płuca
 • ciągłość przepony
 • serce
 • żołądek – drożność dwunastnicy
 • nerki
 • moczowody
 • pęcherz moczowy
 • przyczep pępowiny

Anatomia serca uwzględnia:

 • oś serca
 • wielkość serca
 • obecność czterech jam serca
 • LVOT – odejście aorty z lewej komory
 • RVOT – odejście pnia tętniczego z prawej komory
 • obraz śródpiersia tzw. three vessel view
 • ciągłość łuku aorty
 • przegrodę międzykomorową
 • zastawkę mitralną i trójdzielną
 • napływ krwi do przedsionków serca
 • rytm serca

Po ocenie narządów wewnętrznych oraz ocenie biometrii płodu można określić budowę kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych łącznie z palcami rąk i stóp.