Ars-Femina-logo
Rejestracja telefoniczna
phone(22) 765 62 67
Ars-Femina-logo

Badania USG ciąży

 

Badanie ultrasonograficzne wykonywane w trzecim trymestrze pozwala na ocenę prawidłowego rozwoju ciąży. Pozwala na wykrycie wczesnych hipotrofii- które związane są z przewlekłą niewydolnością łożyska, a także ocenę wydolności łożyska przy pomocy tzw. przepływów krwi.

Przepływy w tętnicach pępowinowych (UA-umbilical artery), tętnicy środkowej mózgu (MCA-medium cerebral artery), tętnicach macicznych (UtA- uterine artery).

W trakcie badania ocenia się również objętość płynu owodniowego w kierunku małowodzia i wielowodzia, a także umiejscowienie i budowę łożyska płodu.